Osoba w masce i kasku

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są obowiązkowe, gdy pracownik rozpoczyna pracę na danym stanowisku w ramach umowy o pracę. Mają go bowiem zaznajomić z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specyfiki zajmowanego stanowiska. Według prawa szkolenie BHP dzieli się na wstępne i okresowe. Szkolenie BHP wstępne odbywa się przed rozpoczęciem pracy, jest ono ważne maksymalnie 12 miesięcy lub 6 miesięcy, jeśli obejmuje stanowisko kierownicze. Szkolenie okresowe to swego rodzaju przypomnienie lub uaktualnienie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy na konkretnym stanowisku. Obydwa rodzaje szkoleń świadczy firma Strefa Wiedzy, która oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, ale również zapewnia pełną obsługę firm. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy, w tym ze szkoleniami zawodowymi, takimi jak kurs na ładowarki teleskopowe w Warszawie czy na operatora wózka widłowego. Nie tylko uczymy, ale również pomagamy w przygotowaniu się do egzaminów i uzyskaniu niezbędnych certyfikatów.

 

W ramach szkolenia i usług BHP zapewniamy


1. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych.

2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji bhp, m.in.:

  • ocena ryzyka zawodowego,
  • instrukcje stanowiskowe bhp, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
  • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej i innych
  • opracowanie warunków bezpiecznego przechowywania i użytkowania materiałów (łatwopalnych, żrących, toksycznych, wybuchowych).

3. Oceny i analizy stanu oraz zarządzania bhp i ppoż., zakończone protokołem pokontrolnym.

4. Pomoc w przygotowaniu do kontroli organów nadzorujących prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy pod kątem prawa pracy, bhp i ochrony przeciwpożarowej (PIP, PIS,UDT, Straż Pożarna itp.).

5. Wsparcie w doborze odpowiednich środków zbiorowych i indywidualnych chroniących przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

6. Opracowywanie dokumentacji powypadkowej. Wypadek w pracy i zrównoważony zatem w drodze do i z pracy.

7. Ocena maszyn pod kątem spełnienia minimalnych i zasadniczych wymagań bhp.

 

 

BHP – szkolenia i usługi

Cena

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny

od 70 PLN

Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Od 200 PLN

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Od 60 PLN

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

od 80 PLN

Szkolenie okresowe - dla nauczycieli

od 50 PLN

Ocena Ryzyka Zawodowego

od 200 PLN

Analiza stanu BHP

od 500 PLN

Instrukcje BHP (ogólne, stanowiskowe, na wypadek awarii)

od 50 PLN

Postępowanie powypadkowe

od 250 PLN

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

od 500 PLN

 

Cennik szkoleń BHP uzależniony jest od ilości osób szkolonych, zakresu szkolenia pracownika i tego czy szkolenie odbywa się stacjonarnie czy zdalnie.

Ceny usług BHP są ustalane indywidualnie.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami z pomocą prostego formularza kontaktowego!

Czytaj więcej