Kurs przeciwpożarowy – Warszawa

Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty kursów przeciwpożarowych w Warszawie, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz na terenie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Nasze szkolenia obejmują szeroki zakres tematów niezbędnych do prawidłowej organizacji ochrony przeciwpożarowej. Podczas kursu uczestnicy nauczą się, jak systematyzować działania i procedury związane z ochroną przeciwpożarową oraz poznają obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, koncentrując się na wymaganiach prawnych i obowiązkach dotyczących zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzamy kursy przeciwpożarowe w Ożarowie Mazowieckim, Pruszkowie, Legionowie. Radzyminie i na terenie całego regionu. Dojeżdżamy do firm i na eventy.

 

Czy warto realizować szkolenia PPOŻ.?

Szkolenia przeciwpożarowe są niezwykle ważne w każdym miejscu pracy – niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Wiedza na temat tego, jak zapobiegać pożarom, jak się zachować w przypadku ich wystąpienia oraz jakie kroki podjąć, aby zminimalizować szkody, jest kluczowa dla bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i całego obiektu.

Firma Strefa Wiedzy oferuje profesjonalne szkolenia ppoż., które są dostosowane do specyfiki każdego zakładu pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak czytać i rozumieć przepisy przeciwpożarowe, jak korzystać z dostępnego sprzętu gaśniczego oraz jakie procedury bezpieczeństwa należy wdrożyć w swoim miejscu pracy.


Gaśnica i dokument

Szkolenia Ppoż.

Każdy pracodawca i pracownik powinien przejść szkolenia ppoż. Wykonuje je przeważnie inspektor o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy. Z firmą Strefa Wiedzy będziesz miał szansę skorzystać z takich usług. Ty i Twoi pracownicy zostaną przeszkoleni z zasad ochrony ppoż. w zakresie odczytywania i poznania przepisów przeciwpożarowych i kompletnej instrukcji, jaka została przygotowana dla danego przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy i pracodawcy powinni zaznajomić się z tymi zasadami, a następnie w sytuacji kryzysowej, wdrażać zapisy instrukcji. Inspektor ochrony przeciwpożarowej to jednak nie tylko osoba, która uczy działań związanych z sytuacjami kryzysowymi, ale również profesjonalista przestrzegający o wymogach instalacyjnych, techniczno-budowlanych czy technologicznych w danym budynku, aby ten był w pełni chroniony przed pożarem.

Ceny usług ppoż. są ustalane indywidualnie.

 

Szkolenie PPOŻ dla pracowników i pracodawców

Opis szkolenia
Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej skierowane jest dla wszystkich pracowników i pracodawców.
Organizacja szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, według programów opracowanych dla wszystkich grup pracowników, polegającego na uzyskaniu, aktualizacji lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP i PPOŻ. W czasie szkolenia zastosowane zostaną różnorodne środki dydaktyczne, takie jak prezentacje multimedialne, filmy, środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz gaśnice jako sprzęt PPOŻ.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia PPOŻ.

 


Dwie gaśnice

Tematyka szkoleń obejmuje:

 • organizację ochrony przeciwpożarowej,
 • obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia

ochrony przeciwpożarowej,

 • zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia,
 • sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zasady ewakuacji ludzi i mienia,
 • zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoż.

Czas trwania szkolenia: 4h (po 45 min)
Podstawa prawna
Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie pracy pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (Art. 2071. § 1. 3 K.P.).
Szkolenie praktyczne z technik gaszenia pożarów
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej obsługi oraz właściwego doboru gaśnicy w zależności od rodzaju palącego się materiału, oraz skutecznego gaszenia gaśnicami przenośnymi.

 

Czas
Pełne szkolenie trwa około 90 min. Składa się z części teoretycznej (ok. 30 minut) oraz części praktycznej (ok. 40-50 minut). Szkolenie odbywa się grupach max 30 osobowych.
Na życzenie możemy przeprowadzić tylko część praktyczną poprzedzoną krótkim wstępem (ok. 40 minut).

Miejsce
Szkolenie możemy przeprowadzić w każdym wskazanym miejscu. Może się ono również odbywać na naszym terenie lub np. przy okazji eventów, festynów i innych imprez.


Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • podstawowe informacje dotyczące procesu palenia
 • rodzaje pożarów
 • zagrożenia pożarowe
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykrywanie, alarmowanie i gaszenie pożaru
 • zasady ewakuacji.

Część praktyczna

 • ewakuacja z zadymionego pomieszczenia
 • praktyczne użycie gaśnicy
 • pokaz i gaszenie pożaru atrapy silnika elektrycznego
 • pokaz i gaszenie pożaru atrapy monitora komputerowego
 • pokaz i gaszenie pożaru grupy B (płonąca ciecz palna)
 • pokaz i gaszenie pożaru grupy C (płonąca butla gazowa)

Pokazy

 • Pożar tłuszczu
 • Eksplozja puszki typu spray.
 • Postępowanie podczas gaszenia pojazdów mechanicznych.

Sprzęt używany do szkoleń

Zorganizujemy pokaz gaszenia z prawdziwym ogniem i dymem. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w walce z żywiołem. Możliwość udziału dzieci.
Zapewniamy:

 • sprzęt gaśniczy dla każdego z uczestników
 • ciekawy program prowadzony przez strażaka
 • efektywne gaszenie
 • a przy okazji trochę wiedzy

Cena uzależniona jest od ilości uczestników, miejsca szkolenia i zakresu jakie ma ono obejmować.

USŁUGI PPOŻ.:

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Plany ewakuacyjne budynków
 • Stałe nadzory ppoż
 • Okresowe przeglądy ppoż
 • Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i ppoż
 • Przygotowanie obiektów do odbiorów ppoż
 • Konserwacja, legalizacja oraz dystrybucja gaśnic
 • Pomiary wydajności hydrantów

 

Usługi Ppoż.

Cena

Kontrola sprzętu PPOŻ. (przegląd, serwis)

od 10 PLN

Badanie hydrantów

od 60 PLN

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

od 2000 PLN

Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

od 200 PLN

Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa

od 50 PLN

Plan ewakuacji budynku

od 200 PLN

Próbna ewakuacja + szkolenie

od 200 PLN


Masz pytania? Skontaktuj się z nami z pomocą prostego formularza kontaktowego!

Czytaj więcej