Pozostałe usługi

Oferujemy szereg szkoleń i usług w Warszawie, obejmujących zarówno przygotowanie do nowego miejsca pracy, jak i udoskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności. Co więcej – oferujemy również bogaty zakres usług, w tym badanie hydrantów, kontrolę sprzętu PPOŻ. czy aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Już dziś zapisz się na jedno z naszych szkoleń zawodowych i ciesz się wysokim poziomem nauki. Szczególnej uwadze polecamy kurs na wózki widłowe k. Pruszkowa oraz zajęcia przygotowujące do pracy w charakterze operatora podestów ruchomych. Zapraszamy do Strefy Wiedzy!

 

Szkolenie dla hakowych sygnalistów

Dwie osoby przy haku

W ramach działalności prowadzimy również szkolenia dla hakowych – sygnalistów.

Pracownik po odbyciu szkolenia będzie posiadał właściwą wiedzę i kompetencje w zakresie prowadzenia prac z użyciem urządzeń dźwigowych, żurawi, suwnic itp. w magazynach, halach produkcyjnych oraz na placach budowy.

Kim jest hakowy sygnalista?

Hakowy zapoznaje się z ładunkiem, określa jego masę, położenie środka ciężkości, położenie punktów mocowania i stosuje odpowiedni element służący do jego zawieszania i mocowania. Przytrzymywanie przez hakowego zaczepionego ładunku podczas jego przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich środków umożliwiających nadanie ładunkowi właściwego kierunku. Sygnalista i hakowy używają w trakcie pracy elementów odzieży lub wyposażenia, które są widoczne z kabiny żurawia i które odróżniają ich od pozostałych pracowników.

W trakcie szkolenia pracownik zostanie zapoznany z wiedzą na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku sygnalisty-hakowego, zostanie przeszkolony z prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia ładunku przed transportem, doboru zawiesi i innego oprzyrządowania w zależności od rodzaju transportu i ładunku oraz używania prawidłowych sygnałów niezbędnych do komunikacji między hakowym-sygnalistą a operatorem.

Tematyka:

 1. Znajomość przepisów prawnych.
 2. Obowiązki i zadania hakowego wynikające z przepisów prawnych i norm.
 3. Techniki zawieszania ładunków.
 4. Osprzęt dźwignic oraz wyposażenie.
 5. Techniki sygnalizacyjne.
 6. Kody sygnalizacyjne.
 7. Kierowanie ruchem dźwignicy.
 8. Warunki bezpiecznej pracy przy dźwignicach.
 9. Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku.
 10. Ocena stanu technicznego zawiesi.

Pracownik będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie metod prawidłowego podwieszenia ładunku i jego prowadzenia, dodatkowo zostanie przeszkolony z oceny zagrożeń i ochrony przed nimi.

Odnośnie do pracownika odpowiedzialnego za zawieszanie ładunku na haku dźwigu, suwnicy, żurawia, itp. urządzeń nie ma określonych wymagań prawnych, niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, pracownik wykonujący te czynności powinien:

 • znać zasady bezpiecznej pracy w zakresie transportu pionowego materiałów;
 • znać zasady bezpiecznego stosowania zawiesi linowych i łańcuchowych oraz innych urządzeń pomocniczych (trawersy, drążki dystansowe, linki naprowadzające);
 • opanować umiejętność porozumiewania się umownymi znakami z operatorem żurawia lub suwnicy określonymi w rozdziale 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena szkolenia: 250 zł.

Cena możliwa do negocjacji, ustalana indywidualnie.

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami z pomocą prostego formularza kontaktowego!

Czytaj więcej