Kurs przeciwpożarowy – Błonie

Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty kursów przeciwpożarowych – Błonie, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz na terenie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Nasze szkolenia obejmują szeroki zakres tematów, które są niezbędne do prawidłowej organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Tematyka szkoleń obejmuje:

  • organizację ochrony przeciwpożarowej – systematyzację działań i procedur związanych z ochroną przeciwpożarową;

  • obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku – wymagania prawne i obowiązki dotyczące zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

  • zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego – procedury i środki zapobiegające powstawaniu pożarów w budynkach oraz na terenach;

  • wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – dobór, rozmieszczenie oraz obsługa urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

  • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów – analiza przyczyn pożarów oraz metody ich efektywnego gaszenia;

  • sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia – procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych;

  • zasady ewakuacji ludzi i mienia – planowanie i przeprowadzanie ewakuacji;

  • zasady działalności profilaktycznej – przeprowadzanie kontroli i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

 

Ile trwa szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenie przeciwpożarowe trwa 4 godziny. Informujemy, że każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie pracy pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (Art. 2071. § 1. 3 K.P.).

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami z pomocą prostego formularza kontaktowego!

Czytaj więcej