Kurs przeciwpożarowy – Legionowo

Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty kursów przeciwpożarowych k. Legionowa, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz na terenie wszelkiego rodzaju obiektów. Nasze szkolenia obejmują szeroki zakres tematów, niezbędnych do prawidłowej organizacji ochrony przeciwpożarowej. W ramach kursu omówimy organizację ochrony przeciwpożarowej, systematyzując działania i procedury związane z ochroną przeciwpożarową. Przedstawimy również obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, koncentrując się na wymaganiach prawnych i obowiązkach dotyczących zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

 

Co obejmuje kurs ppoż.?

Szkolenie ppoż. obejmuje zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym procedury i środki zapobiegające powstawaniu pożarów w budynkach oraz na terenach zielonych. Uczestnicy dowiedzą się także, jak prawidłowo dobrać, rozmieszczać oraz obsługiwać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Przeanalizujemy przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz metody ich efektywnego gaszenia. Ważnym elementem szkolenia będą sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, obejmujące procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy poznają zasady ewakuacji ludzi i mienia, ucząc się planowania i przeprowadzania ewakuacji. Omówimy również zasady działalności profilaktycznej, w tym przeprowadzanie kontroli i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Szkolenie przeciwpożarowe trwa 4 godziny. Informujemy, że każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w swoim zakładzie pracy pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (Art. 2071. § 1. 3 K.P.). Zapewniamy profesjonalne podejście i rzetelną wiedzę, która pozwoli skutecznie zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami z pomocą prostego formularza kontaktowego!

Czytaj więcej