Kurs przeciwpożarowy – Pruszków

Zlecisz nam przeprowadzenie kursu przeciwpożarowego w Pruszkowie z technik gaszenia pożarów. Nasze szkolenia skupiają się na nabyciu przez uczestników umiejętności praktycznej obsługi gaśnic oraz właściwego doboru sprzętu w zależności od rodzaju palącego się materiału. Celem tego szkolenia jest nie tylko teoretyczne przygotowanie, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które mogą być kluczowe w sytuacji pożaru. Uczestnicy uczą się, jak skutecznie gasić pożary różnych typów, co zwiększa ich gotowość do działania w rzeczywistych warunkach.

 

Kurs przeciwpożarowy – podstawa prawna

Podstawa prawna obowiązująca w zakresie szkoleń przeciwpożarowych jest ściśle określona przez polskie przepisy, które nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. Strefa Wiedzy, realizując szkolenia PPOŻ, kieruje się przede wszystkim art. 2071. § 1. 3 Kodeksu Pracy, który mówi o konieczności wyznaczenia w zakładzie pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Gdzie przeprowadzamy kursy ppoż.?

Miejsce przeprowadzenia szkolenia przeciwpożarowego może być dowolnie wybrane przez klienta, co jest dużą zaletą oferty Strefy Wiedzy. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie klienta, jak i na terenie Strefy Wiedzy, a także w innych miejscach, takich jak eventy, festyny czy inne imprezy. Taka elastyczność pozwala na dostosowanie szkolenia do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów, co zwiększa jego efektywność i atrakcyjność.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami z pomocą prostego formularza kontaktowego!

Czytaj więcej