Kurs przeciwpożarowy – Radzymin

Program kursu przeciwpożarowego w Radzyminie jest niezwykle bogaty i różnorodny, co pozwala na kompleksowe przygotowanie uczestników do różnych sytuacji kryzysowych. Zapraszamy zarówno przedstawicieli firm, jak i zarządców obiektów użyteczności publicznej czy organizatorów pikników i eventów miejskich. Dojeżdżamy pod wskazany adres i przeprowadzamy szkolenia dla całych rodzin. Zorganizujemy również szkolenie z pierwszej pomocy w Radzyminie i okolicznych miejscowościach. Zapraszamy do kontaktu!

 

Kurs przeciwpożarowy – część praktyczna i teoretyczna

Część teoretyczna kursu ppoż. obejmuje:

 • podstawowe informacje dotyczące procesu palenia;

 • rodzaje pożarów;

 • zagrożenia pożarowe;

 • podręczny sprzęt gaśniczy;

 • wykrywanie, alarmowanie i gaszenie pożaru;

 • zasady ewakuacji.

Część praktyczna kursu ppoż. obejmuje:

 • ewakuację z zadymionego pomieszczenia;

 • praktyczne użycie gaśnicy;

 • pokaz i gaszenie pożaru atrapy silnika elektrycznego;

 • pokaz i gaszenie pożaru atrapy monitora komputerowego;

 • pokaz i gaszenie pożaru grupy B (płonąca ciecz palna);

 • pokaz i gaszenie pożaru grupy C (płonąca butla gazowa).

W ramach szkolenia przeciwpożarowego w Radzyminie uczestnicy zdobywają wiedzę na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Omawiane są również zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, obiektów budowlanych oraz terenów. Szkolenie obejmuje także naukę o przyczynach powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz o skutecznych metodach ich gaszenia. Dzięki temu uczestnicy są przygotowani do działania w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami z pomocą prostego formularza kontaktowego!

Czytaj więcej